Certifikácia

Excellent SME Certifikát Coface Slovensko a Asociácia eshopovAsociácia eshopov Európskej únie je autoritou a spolu s Coface Slovakia zároveň aj vystavovateľom certifikátu Excellent SME Certificate pre eshopy, ich dodávateľov tovarov a poskytovateľov e-commerce služieb na Slovensku a v Českej republike. 

Ide o prvý on-line poskytovaný certifikát. Jeho platnosť, ako aj údaje o certifikovanej spoločnosti, si môžu Vaši perspektívni zákazníci priamo overiť prostredníctvom QR kódu.

V budúcnosti je ambíciou Asociácie eshopov vystavovať tento certifikát aj v ďalších krajinách EÚ.

Za účelom dosiahnutia jednotných podmienok vo všetkých krajinách EÚ a zjednotenia metodiky pre hodnotenie v súlade s odporúčaniami EÚ, je hodnotiteľ firiem, žiadajúcich o Excellent certifikát, spoločnosť COFACE Slovakia Credit Managemet Services.

Francúzska spoločnosť COFACE má priame zastúpenie v 66 štátoch. Zameriava sa na poistenie pohľadávok a podporu malého a stredného podnikania… Poskytuje garancie v takmer 200 krajinách celého sveta.

Excellent SME Certificate Coface Slovakia a Asociácia eshopov

Čo je podmienkou žiadosti o udelenie Excellent SME Certificate?

  • spoločnosť musí spĺňať podmienky EÚ pre zaradenie do kategórie malých a stredných firiem  (SMEs - Small and Medium-sized Enterprises)  s ročným obratom do 50 miliónov EUR a s celkovým majetkom do 43 miliónov Eur;
  • spoločnosť musí dosahovať ročný obrat minimálne 25.000 Eur;
  • spoločnosť musí dosiahnuť rating COFACE - risk assessment  na požadovanom stupni.

Ďalšie informácie nájdete priamo na stránkach spoločnosti COFACE, alebo Vám ich radi poskytneme na support@eshopa.eu.

 
Hore