GDPR a eshopy

symbol EÚ s GDPR a dátum 25 may 2018

 

Už II. odborný seminár (zdarma), zameraný na eshopy a GDPR, sa bude konať 10.04.2018 v Bratislave.

V máji vstúpi do platnosti nariadenie EÚ maximálne sprísňujúce ochranu osobných údajov GDPR - General Data Protection Regulation. Prinesie do ochrany osobných údajov povinnosti, ale aj, v prípade neplnenia podmienok, likvidačné sankcie takmer pre všetky obchodné spoločnosti, živnostníkov, ako aj ďalšie subjekty. 

Na Slovensku v súčasnosti existuje skoro 10.000 predovšetkým malých a stredných eshopov. Odhadujeme, že z pohľadu zamestnanosti ide asi o 30.000 - 40.000 ľudí. Keď sa povie malý eshop, treba si pod tým väčšinou predstaviť jedného - dvoch ľudí, ktorí si týmto spôsobom po večeroch privyrábajú pár Eur k nízkym mzdám a nezvyšujú tak percentá nezamestnanosti..., alebo ľudí, ktorí sa rozhodli riskovať a venujú sa tomuto biznisu naplno. Ich príjmy však obvykle predstavujú pár stoviek, možno 1 - 2 tisícky mesačne. Ani jedna ani druhá skupina eshopov radšej ani nečíta sankcie, ktoré hrozia za neplnenie podmienok GDPR.

Na eshopy sa zo všetkých strán valí ponuka viac či menej hodnoverných školení alebo seminárov k danej téme, obvykle však za cenu minimálne 100 Eur na osobu, alebo aj viac. Informácie, ktoré má Asociácia eshopov k dispozícii - na základe monitoringu malých a stredných eshopov na Slovensku, svedčia o veľmi malej informovanosti a pripravenosti eshopov, ako aj celého sektoru on-line podnikania na GDPR. Aby Asociácia eshopov pre svojich členov aj nečlenov prístupným spôsobom zabezpečila profesionálne informácie a návod – ako na to, oslovila s touto problematikou Národné podnikateľské centrum v Bratislave pri organizácii Slovak Business Agency.  

„Horúcou témou v najbližších mesiacoch bude uplatňovanie nariadenia a smernice EÚ GDPR (General Data Protection Regulation). Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane eshopov, ktoré sledujú a analyzujú chovanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. V NPC v Bratislave im chceme v tejto príprave pomôcť. V spolupráci s Asociáciou eshopov sa plánujeme tejto závažnej téme venovať aj v regiónoch. Pomoc eshopom ale aj iným podnikateľom ponúkneme aj v niektorých ďalších mestách Slovenska, napr. Banská Bystrica, Žilina, Košice alebo Prešov“, dopĺňa Ivica Forrová, vedúca manažérka Rastového programu Národného podnikateľského centra.

Celý článok Národného podnikateľského centra si môžete prečítať tu: Pomáhame rásť...

Peter Papan, CEO Asociácie eshopov: „Sme veľmi radi, že Národné podnikateľské centrum vyšlo v ústrety všetkým prevádzkovateľom eshopov na Slovensku. Bezplatne, s podporou Európskej únie zorganizuje semináre na tému GDPR so zameraním aj na eshopy. Eshopy sa tu dozvedia všetky právne aj technické podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa vyhli skutočne veľkým sankciám.“ 

Prvý seminár na tému GDPR pre podnikateľov s eshopmi registrovaných v OR SR alebo ŽR SR so sídlom v Bratislavskej župe sa konal už 28. marca. Na ďalší seminár GDPR dňa 10.4.2018, konajúci sa od 9:00 do 13:00 hod,  v priestoroch NPC Bratislava, Karadžičova 2 sa registrujete a následne prihlásite tu: prihlásenie sa na GDPR seminár.

Ďalšie bezplatné semináre na tému GDPR pre podnikateľov so sídlom mimo bratislavského kraja budú nasledovať v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a ďalších mestách po celom Slovensku. Počet účastníkov, termíny a miesta konania seminárov budú rozosielané emailom, uverejňované v Novinkách na webe Asociácie eshopov, ako aj na webe Národného podnikateľského centra a v aktualitách Slovak Business Agency.

Jedinou podmienkou účasti na bezplatných seminároch o GDPR (tzv. skupinovom odbornom poradenstve) ako aj inej podpory a služieb zo strany NPC aj v budúcnosti, je bezplatná registrácia v Národnom podnikateľskom centre. Ide o nevyhnutnú podmienku EÚ na čerpania služieb a aktivovanie statusu oprávneného MSP (malý a stredný podnikateľ). Registrácia je súčasťou vypĺňania žiadosti. 

V prípade ďalších otázok ohľadne seminárov, resp. témy GDPR píšte na support Asociácie eshopov Európskej únie - support@eshopa.eu a na tím Rastový program NPC - rp@npc.sk

akcia vznikla za podpory:

 
Hore