O Asociácii eshopov

„Online predaj v Českej Republike a na Slovensku rastie podobne ako v Európe v priemere o 15 - 20%. Ak sa pozrieme až do roku 2016, očakávame v rámci celej Európy pri online obratoch dosiahnutie hraníc 625 miliárd EUR.“ 

̶  Wijnand Jongen, predseda výkonného výboru E-commerce Europe   ̶

Výkonný výbor E-commerce Europe sa mýlil. V roku 2016 online obrat prekročil hranicu 650 miliárd...

 

puzzle vlajky SR a ČR

5 MILIÁRD EUR v roku 2017

On-line trh spolu s podpornými službami poskytuje zamestnanie pre desaťtisíce Slovákov a Čechov. A to už skutočne stojí za povšimnutie.

V roku 2017 pravdepodobne prvý krát v histórii prekročia tržby len českých eshopov hranicu 100 miliárd českých korún. Niektoré odhady hovoria dokonca o 110 miliardách českých korún. Spolu s tržbami slovenských eshopov môžeme hovoriť o tržbách prekračujúcich 5 miliárd Eur. Podiel na celkovom maloobchodnom obrate ČR sa blíži k 10%, na Slovensku cca 6,5%. To sú odhadované spoločné tržby približne 37.000 českých a 8.000 slovenských eshopov. Je to obrovské číslo, poukazujúce na veľkosť a dôležitosť tohto trhu. Nie je ale ani zďaleka konečné. Predstavuje len maloobchodné tržby. Veľkoobchod a e-commerce služby sú nevyhnutnou súčasťou tohto businessu. Keď k tržbám B2C pripočítame veľkoobchodné (B2B) tržby dodávateľov pre eshopy a tržby sektoru e-commerce služieb pre eshopy, čo je viac ako 100% B2C, nebudeme sa veľmi mýliť, keď povieme, že tento trh stojí „za povšimnutie“. Nielen z pohľadu tržieb. Hlavne preto, že poskytuje zamestnanie pre státisíce Čechov a Slovákov. A to už skutočne stojí za povšimnutie... 

Asociácia eshopov združuje eshopy v Českej republike a na Slovensku. Slovenský a český trh je vzájomne prepojený. Zrozumiteľnosťou, rodinnými väzbami, zamestnancami oboch štátov, majiteľskou štruktúrou stoviek eshopov a stále úzkym okruhom dodávateľov. České a slovenské eshopy považujeme za jeden spoločný, online maloobchodný trhový priestor. 

Asociácia eshopov prevádzkuje novú informačnú platformu, ktorá tento online obchodný priestor navzájom prepája. Katalóg eshopov a dva katalógy dodávateľov. Platforma slúži pre zvýšenie konkurencieschopnosti eshopov, prehľadnosť a vzájomnú informovanosť obchodných partnerov. 

rozcestník B2B a B2C

KATALÓG DODÁVATEĽOV

Ročne dodávajú eshopom tovary v hodnote viac ako 90 miliárd českých korún. Skúste ale niekde nájsť spoločnú prezentáciu týchto B2B dodávateľov. Dodávateľov schopných ponúkať a dodávať tovar online. Eshopy sú potom odkázané na úzkou skupinu niekoľko málo dodávateľov, väčšinou taktiež eshopov. Katalóg dodávateľov umožňuje všetkým eshopom nájsť nových partnerov, rozšíriť svoj sortiment o nové kategórie, byť konkurencieschopný. 

Do Katalógu dodávateľov

KATALÓG SLUŽIEB

Eshop na mieru, web design, UX design, user friendly, remarketing, mailing. Aj napriek niekoľkým snahám o vytvorenie Katalógu dodávateľov e-commerce služieb, je ponuka pre eshopy ťažko zrozumiteľná a vyhľadávať ju musia práce na Google alebo iných vyhľadávačoch. Katalóg služieb umožňuje eshopom lepšie sa orientovať v službách. Rozširuje ich podnikateľské IQ, upozorňuje na techniky, ktoré ani doteraz nepoužívajú a to najdôležitejšie – pomáha konkurovať.

Do Katalógu služieb

KATALÓG ESHOPOV

Majitelia eshopov, tento katalóg tu nie je len pre Vašu reklamu. Je tu aj pre Vašich veľkoobchodných partnerov. Informácie o viac ako 40.000 eshopoch v SR a ČR, sú v súčasnosti na internete roztrieštené v desiatkach katalógov a zoznamov. Naviac, v týchto katalógoch je predávaný tovar zaradený podľa potrieb vyhľadávania kupujúcim a neposkytuje dodávateľom dostatočný prehlaď pre ich ponuku. Dodávatelia tovarov pre eshopy tu majú jedinečnú možnosť aktívne vyhľadávať odberateľov – eshopy a posúvať svoj a tým aj Váš business vpred.   

Do Katalógu eshopov

Jednotný digitálny trh, otváranie trhu pre konkurenciu z USA, Ázie, ... To všetko sú dobré dôvody, aby sme náš online priestor zjednotili, aby sme lepšou informovanosťou všetkých jeho subjektov dosiahli vyššiu profesionalitu eshopov a pomohli im konkurovať.

 
Hore