Obchodné podmienky pre registráciu dodávateľov tovarov - B2B

B2B dodávateľom, v zmysle týchto podmienok, je každá spoločnosť, živnostník alebo fyzická osoba, ktorá dodáva svoje tovary pre eshopy. Po registrácii = kategorizácii dodávateľa, Asociácia eshopov zverejní v Katalógu dodávateľov tieto údaje dodávateľa:

  • logo spoločnosti;
  • URL;
  • krátky popis – vo všetkých kategóriách a podkategóriách v ktorých ponúkate svoje tovary alebo služby. V každej kategórii a podkategórii môžete mať max 180 znakov. Podmienkou je pravdivosť informácií.

Táto prezentácia v Katalógu dodávateľov je spoplatnená sumou  30,00 Eur/rok (bez DPH) za každú URL dodávateľa. Teda za každú samostatnú URL adresu (doménu) sa platí zvlášť. Platba vopred. Tieto údaje budú zverejnené v troch Katalógoch dodávateľov na webstránkach asociácie:

Ďalšia propagácia dodávateľa prostredníctvom tlačidiel ODKAZ-DETAIL, 

náhľad - tlačidlo odkaznáhľad - tlačidlo detail

resp. iná reklama dodávateľa na weboch Asociácie eshopov Európskej únie je zvlášť spoplatnená služba. Informácie na support@eshopa.eu.

Na webových stránkach Asociácie eshopov môže mať svoje údaje zverejnené každý dodávateľ pre eshopy v Európskej únii. O zverejnení údajov bude dodávateľ – po kontrole pravosti údajov upozornený emailom. Zverejnenie podlieha schváleniu Asociáciou eshopov. Na zverejnenie informácií nie je právny nárok. V prípade, ak dodávateľ úmyselne uvedie nesprávne, alebo zavádzajúce údaje, nebudú zverejnené. Vulgárne a urážajúce výrazy  budú odstránené. Rovnako budú odstránené všetky výrazy, ktoré nebudú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej Únie, dobrými mravmi, podnecujúce alebo propagujúce rasizmus, extrémizmus a podobne. 

Prevádzkovateľom webových stránok je Asociácia eshopov Európskej únie, Laurinská 3/A, 81101  Bratislava, Slovenská republika, IČO 42267251. Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok štatutárny zástupca spoločnosti dodávateľa (ďalej len „dodávateľa“)súhlasí s tým, že informácie ktoré uviedli  do registračných formulárov na webových stránkach Asociácie eshopov, konkrétne názov webu, logo a popis kategórií, zverejní Asociácia eshopov na svojich webových stránkach. Ostatné poskytnuté údaje budú použité len pre interné účely Asociácie (fakturácia a podobne) a nebudú poskytované tretím osobám, s výhradou súhlasu konkrétneho dodávateľa alebo Zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie upravených povinností. Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok, dodávateľ súhlasí so zasielaním newsletterov a iných informačných materiálov Asociácie eshopov na svoje emailové adresy. Tento súhlas môžu kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese support@eshopa.eu.

Tieto, aj všetky ostatné informácie uvedené na weboch Asociácie eshopov sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a zákonmi Európskej únie platnými  na území Slovenskej republiky. Sú platné v čase ich odsúhlasenia dodávateľom. Asociácia eshopov si vyhradzuje právo Obchodné podmienky, ako aj všetky informácie na svojich webových stránkach kedykoľvek doplniť, alebo úplne zmeniť. Všetky logá, ochranné značky, fotografie, grafika, texty, softvérové aplikácie a iné, publikované na weboch Asociácie eshopov sú vo vlastníctve Asociácie eshopov, A-net group, partnerov Asociácie eshopov alebo štatutárov eshopov a dodávateľov tovarov a služieb pre eshopy, ktorí nám ich poskytli. Vlastnícke vzťahy podliehajú platným autorským právam.

V prípade sporov sú právoplatné na rozhodovanie len súdy Slovenskej republiky. Tieto Obchodné podmienky boli schválené prezídiom Asociácie eshopov  22.10.2017.

Peter Papan

CEO | výkonný riaditeľ

 
Hore