Outsourcingu - väzby zákazníka a IT dodávateľa nie sú zabetónované, pri nákupe IT služieb sa vôbec nedá hovoriť o nemenných vzťahoch.

ruka píše červenou fixou service v pozadí ozubené kolesá

Prieskum z dielne TNS a PosAm bol zameraný na spokojnosť s poskytovateľmi IT služieb. Mapoval názory firemných zákazníkov z rozličných odvetví s vynechaním štátnej správy. Hlavný záver je, že zákazníci síce môžu byť so službami spokojní, no ani mnohoroční odberatelia nemajú problém vyhlásiť tender v momente, keď sa blíži exspirácia kontraktu. A nie pro-forma tender. Spokojnosť so službami teda nie je zárukou dlhodobého kontraktu. V tomto duchu sa v prieskume vyjadrili tri štvrtiny oslovených firiem.

Outsourcing IT je o výhodnosti, nie o vzťahoch

Uvedené závery plne korešpondujú so skúsenosťami z praxe. Vo svojej podstate je outsourcing správy IT veľmi komoditný typ služby, čo umožňuje odberateľom pomerne flexibilne meniť dodávateľov. Komoditný charakter zároveň vytvára prirodzený tlak na cenu. Tá sa, po splnení kvalitatívnych požiadaviek, stáva najdôležitejším rozhodovacím kritériom a predmetom tvrdého konkurenčného boja.

Výrazný tlak na cenu zo strany odberateľov núti dodávateľov kontinuálne zlepšovať procesy a zavádzať technologické inovácie s cieľom zvýšiť vnútornú efektivitu. Proaktivita na tomto poli umožňuje poskytovať profesionálne služby za vysoko konkurenčné ceny. 

Zmena etablovaného dodávateľa nie je len špecifikom IT. Štúdia Harvard Business Revue (HBR) tvrdí, že tento trend možno pozorovať v celom B2B segmente. „Spoločnosti sú vyzbrojené sofistikovanými tímami na výber dodávateľov a konzultantmi, ktorí majú k dispozícií množstvo dát. Firmy tak dokážu lepšie definovať riešenie, ktoré si chcú kúpiť a preto sú náročnejšie na naplnenie očakávaní,“ hovoria autori štúdie. Vysokú profesionalitu nákupcov potvrdzujú aj skúsenosti. Kvalitne pripravené zadania a výberové konania dokazujú, že zákazník presne vie čo chce.

Nový typ spolupráce

Objem výdavkov do IT nerastie tak rýchlo ako rastie objem poskytovaných služieb. Zákazník získava viac za menej peňazí. Snaha odberateľov získavať stále tie isté služby len za menej peňazí však má tiež svoje limity a v budúcnosti už nemusí priniesť požadované pozitívne efekty. To je príležitosť pre nasadenie nových služieb.

Dnes už dobre etablovanou možnosťou je rozšíriť outsourcing IT o cloudové služby. Efektívny nákup IT služieb tak môže získať nový rozmer. Výberový proces môže okrem úspor sledovať aj dosiahnutie ešte vyššej pridanej hodnoty a úžitku.

Zdroj: trend.sk | autor: trend.sk
Celý článok si môžete prečítať tu: Prieskum TNS - ako sa na Slovensku nakupujú IT služby?

 
Hore
 

Komentáre