Veľká Británia ponúka slovenským a českým eshopom obchodnú spoluprácu.

vlajka Veľkej Británie s rukou v popredí ukazujúcou symbol víťazstva

Eshopy vo Veľkej Británii sú podobné tým slovenským a českým eshopom len v jednej oblasti. Čo sa týka ich počtu. Vo veľkej Británii je ich viac ako 37.000. Je to vzhľadom na počet obyvateľov veľké číslo, ale svedčí to aj o veľkosti a rozvinutosti B2C trhu vo Veľkej Británii. Sortiment eshopov je podstatne viac ako u nás zameraný aj na domácu produkciu. Slovenský a český spotrebiteľ pozná len veľmi málo originálnych produktov z ostrovov.
Asociácia eshopov EÚ s cieľom rozšírenia sortimentu ponuky slovenských a českých eshopov o originálne tovary, s cieľom rozšírenia spolupráce s najrozvinutejším B2C trhom v Európe oslovila Britské veľvyslanectvo v Bratislave s návrhom na nadviazanie užšej spolupráce v tejto oblasti.

„Obchodné oddelenie Britského veľvyslanectva v Bratislave a v Prahe ponúka možnosť bezplatného využitia služby Business opportunity, ktorej cieľom je vytváranie a rozvoj obchodných príležitostí medzi firmami z Veľkej Británie, Českej republiky a Slovenska. Služba Business opportunity spočíva v aktívnom vyhľadávaní a identifikovaní príležitostí na slovenskom trhu, ktoré sú následne prezentované britským záujemcom“, uviedla Ivana Winbladh | Director of Trade | Department for International Trade | British Embassy Bratislava  

Veľká Británia je jedným zo svetových lídrov v oblasti e-commerce. Hodnota produktov a služieb predaných prostredníctvom internetu minulý rok prekročila hranicu 190 miliárd Eur. Rozvinutosť, technologická vyspelosť a perspektíva do budúcnosti, sú základnými charakteristikami britského e-commerce. V rámci tohto sektora vidí Veľká Británia veľký potenciál v rozvoji obchodných vzťahov s partnerskými krajinami, nevynímajúc Slovenskú republiku, ktorá má v oblasti e-commerce rastový potenciál. Veľká Británia vidí príležitosti pre nadviazanie spolupráce vo viacerých oblastiach. V prvom rade ide o e-commerce založený na vernostných schémach, systémoch bezpečných platieb, a technológiách zlepšujúcich prístup a zážitok zákazníka. Kľúčovými sektormi prieniku britského e-commerce sú luxusné a značkové tovary, služby v oblasti distribúcie, marketingu, brand managementu a zásobovacieho reťazca. Rozsah príležitostí však nepozná hranice. 

Pokiaľ ste firma so sídlom na Slovensku alebo v Českej republike a táto ponuka Vás zaujala, neváhajte kontaktovať Asociáciu eshopov Európskej únie na support@eshopa.eu. Ešte lepšie všal bude, ak budete kontaktovať priamo obchodné oddelenie (Department for International Trade) Britskej ambasády v Bratislave, pani Luciu Hlavatú lucia.hlavata@fco.gov.uk, alebo obchodné oddelenie Britskej ambasády v Prahe, pani Anetu Zilvarovú anete.zilvarova@fco.gov.uk.  

Váš dopyt bude spracovaný a bude Vám poskytnutý zoznam všetkých britských firiem, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Bude už len na Vás, pre ktorú ponuku sa rozhodnete a s kým nadviažete spoluprácu. V rámci služby Business opportunity Vám pomôžeme nadviazať kontakt s potenciálnym obchodným partnerom vo Veľkej Británii, čo je základným predpokladom pre rozvoj budúcej úspešnej  spolupráce. Samozrejmosťou je poskytovanie ďalších služieb, ktorých jediným cieľom je, aby bola vaša obchodná spolupráca úspešná. 

Peter Papan CEO Asociácie eshopov Európskej únie

 
Hore