Základné informácie

Asociácia eshopov  vznikla v roku 2012 pod názvom Asociácia E-SHOPOV Slovenska, ako Občianske združenie, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-40195. Postupne, na základe požiadaviek trhu a svojich partnerov sa transformovala na súčasnú podobu a zmenila aj svoj názov na Asociáciu eshopov Európskej únie, skrátene Asociácia eshopov. Oslovuje trh eshopov nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie. 

Koho asociácia oslovuje

  1. eshopy a internetové obchody na Slovensku, v Českej republike a ostatných krajinách EU;
  2. prirodzených obchodných partnerov:
  • B2B dodávateľov tovarov pre eshopy – veľkoobchody, výrobcov, importérov tovarov;
  • dodávateľov e-commerce služieb 

Hlavné ciele:

  • podpora celého trhu eshopov, teda eshopov a ich B2B dodávateľov vzhľadom na narastajúcu konkurenciu z Ázie a USA;
  • zvýšenie konkurencieschopnosti eshopov a ich B2B dodávateľov;
  • upozorňovanie kompetentných a verejnosti na veľkosť a dôležitosť tohto trhu;
  • udržanie zamestnanosti;
  • vzdelávanie trhu eshopov.

Členstvo v asociácii

Asociácia eshopov je dobrovoľným Občianskym združením osôb. Členom Asociácie sa môže v zastúpení stať každý eshop so sídlom v Európskej únii.

Ako sa stať riadnym členom?

Prvou podmienkou členstva je registrácia v Katalógu eshopov. Registráciou sa eshop automaticky nestáva riadnym členom asociácie.

V prípade vážneho záujmu o riadne členstvo v Asociácii eshopov, kontaktujte prosím sekretariát na secretary@eshopa.eu.

 
Hore